Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy dla wielu jest jednoznaczny ze ślubem kościelnym. Jest to błędny tok rozumowania, ponieważ te pojęcia oznaczają dwa różne rodzaje ślubu. Te dwa śluby różnią się pomiędzy sobą skutkami prawnymi.

Czym dokładnie jest ślub kokordatowy?

W Polsce można go zawierać od roku 1998. Wtedy to doszło do ratyfikowania porozumienia w tej sprawie pomiędzy Polską a Watykanem. Dzięki temu para młoda może wziąć jeden ślub (ślub kościelny), który pociągnie za sobą skutki cywilny oraz kanoniczne. Katolik ślub konkordatowy może być zawierany również z osobami innej wiary lub nieochrzczonymi małżonkami. W Polsce ślub konkordatowy można zawierać w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, Kościele Chrześcijan Baptystów, czy też w gminach wyznania żydowskiego.
Aby ślub konkordatowy był legalny, małżonkowie muszą złożyć specjalne oświadczenie o chęci jego zawarcia. Stosowny wpis o zawarciu takiego małżeństwa powinien zostać odnotowany w księdze Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 5 dni od jego złożenia.
Przygotowując się do ślubu konkordatowego należy dopełnić wszelkich formalności. Konieczne będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów kościelnych oraz cywilnych. Na pewno niezbędne jest posiadanie aktu chrztu oraz bierzmowania. Wymagane są też zaświadczenia o przejściu kursu przedmałżeńskiego. Wszystkie te dokument w stosownym czasie należy dostarczyć do parafii, w której przeprowadzana będzie ceremonia.

Na cym polega ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy ma miejsce w czasie Mszy Świętej lub skróconej uroczystości ślubnej (bez Mszy Świętej). Przed ceremonią para młoda wraz ze świadkami zobowiązana jest do wypełnienia podstawowych formalności na zakrystii. Tam dochodzi do podpisania zgody na przyjęcie wszystkich skutków, jakie niesie ze sobą zawarcie małżeństwa konkordatowego. Na dokumentach obowiązkowo musi widnieć podpis księdza. Rzadziej praktykowane jest podpisywanie dokumentacji na ołtarzu w czasie mszy, ale taka ewentualność też jest dopuszczana. Obowiązkiem proboszcza jest dostarczenie dokumentów do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Ma na to pięć dni od momentu zawarcia małżeństwa. Opłaty za przygotowanie aktu małżeństwa to wydatek około 150 złotych. Po akt ślubu można zgłosić się do urzędu najczęściej po okresie dwóch tygodni od momentu złożenia dokumentów.
Ślub konkordatowy to najczęściej wybierana forma zawierania małżeństwa, ponieważ pozwala ona na ograniczenie formalności oraz upraszcza przygotowania do uroczystości. Nie trzeba wtedy dokonywać rezerwacji tego samego terminu w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w wybranym kościele.

Redakcja slubnytarg.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.