Zmiana nazwiska po ślubie

Ślub jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. W trakcie przygotowań trzeba pomyśleć o wielu aspektach, także o tym, co będzie po ślubie. Jedną z bardzo ważnych kwestii, którą małżonkowie muszą przedyskutować jest kwestia nazwiska.

Istnieje tutaj kilka wariantów

Coraz częściej kobiety decydują się na pozostanie przy swoim nazwisku, co wynika z jednej strony z przywiązania do rodowego nazwiska z drugiej strony z wygody, ponieważ zmiana nazwiska po ślubie wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Najczęściej jednak kobiety decydują się na przyjęcie nazwiska męża bądź też przyjęcie podwójnego nazwiska, złożonego z nazwiska rodowego i przyszłego małżonka. Bardzo rzadko panowie decydują się na przyjęcie nazwiska przyszłej małżonki. W momencie, kiedy dojdzie do zmiany nazwiska, trzeba zgłosić ten fakt w różnych instytucjach. Warto w takiej sytuacji jak najszybciej odebrać akt małżeństwa, który będzie dokumentem jaki należy przedstawić we wszystkich instytucjach, gdzie zmiana nazwiska będzie niezbędna. O fakcie zmiany nazwiska należy poinformować niezwłocznie swojego pracodawcę. Należy także wymienić dokumenty tożsamości, za pomocą których legitymujemy się na co dzień. Będzie to dowód osobisty, paszport, prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu.

Jak to zrobić?

Wniosek o zmianę dowodu osobistego można zgłosić za pośrednictwem profilu zaufanego w internecie bądź też osobiście poprzez złożenie wniosku w urzędzie. Wniosek o dowód osobisty należy złożyć w terminie 14 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego. Prosząc o zmianę dokumenty należy jako powód zaznaczyć zmianę stanu cywilnego. Wymiana tego dokumentu może potrwać około 30 dni. Kolejnym dokumentem do wymiany jest prawo jazdy, na które wniosek należy zgłosić w ciągu 30 dni. W tym miejscu niezbędne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł za wydanie nowego prawa jazdy. Opłata za nowy dowód rejestracyjny to koszt 54 zł. Również na wymianę paszportu mamy 30 dni, a wniosek może zostać złożony w dowolnej placówce bez względu na miejsce zamieszkania. W momencie, kiedy zatroszczymy się już o wymianę dokumentów na nowe nazwisko, trzeba pomyśleć także o pozostałych instytucjach, które powinny dysponować naszymi aktualnymi danymi. Będzie to bank, w którym posiadany konto, operator komórkowy, firma ubezpieczeniowa, przychodnia lekarska czy dziekanat jeśli w dalszym ciągu posiadamy status studenta. Formalności związanych ze zmianą nazwiska jest wiele, jednak tworząc sobie listę instytucji i załatwiając sprawy cyklicznie, w ciągu miesiąca można stać się właścicielem nowych, prawidłowych dokumentów.

Redakcja slubnytarg.pl